Przedsięwzięcia/technologie służące ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu